Tin thị trường

Line

  • Đề xuất xây dựng “danh sách đen” những tài khoản có giao dịch đáng ngờ

    Đề xuất xây dựng “danh sách đen” những tài khoản có giao dịch đáng ngờ

    Tue 12,2023

    Bản thân các TCTD thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những ngân hàng đã rất tích cực trong việc phối hợp xử lý như tạm giữ giao dịch trước khi chấp nhận thanh toán khi ngân hàng đầu nguồn liên hệ hỗ trợ thì vẫn còn tình trạng khâu phối hợp giữa một số ngân hàng còn chậm do những quy định quy trình nội bộ khác nhau.

Icon Facebook