Tin thị trường

Line

  • Doanh nghiệp bất động sản tại Đồng Nai gửi đơn kêu cứu

    Doanh nghiệp bất động sản tại Đồng Nai gửi đơn kêu cứu

    Wed 12,2023

    Tập thể các doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét và sớm có kết quả thống nhất với Kiểm toán Nhà nước; đồng thời có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai cho các dự án đang thực hiện, tạo điều kiện chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng quy định, thoát khỏi bờ vực phá sản.

Icon Facebook