Tin tức Bất Động Sản

Line

  • Đất vườn tỉnh đang diễn biến “lạ”?

    Đất vườn tỉnh đang diễn biến “lạ”?

    Fri 09,2023

    Môi giới nhà đất sau thời gian rời bỏ thị trường tỉnh, đến nay đã trở lại và tăng tốc rao báo đất vườn, đất nông nghiệp ở các khu vực tỉnh lân cận Tp.HCM.

Icon Facebook