Tin tức Bất Động Sản

Line

  • Thủ tướng ra công điện yêu cầu thúc đẩy tín dụng cho bất động sản

    Thủ tướng ra công điện yêu cầu thúc đẩy tín dụng cho bất động sản

    Thu 10,2023

    Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản, có chính sách khuyến mại tín dụng đặc biệt dành cho các dự án bất động sản khả thi, tiến độ triển khai nhanh.

Icon Facebook