Tin tức Bất Động Sản

Line

  • Giá bất động sản vẫn chưa giảm nhiều như giai đoạn 2011-2013

    Giá bất động sản vẫn chưa giảm nhiều như giai đoạn 2011-2013

    Tue 10,2023

    Nếu như ở thời điểm 2011-2013, các nhà đầu tư chứng kiến màn giảm sâu của giá bất động sản trong bối cảnh thị trường ảm đạm. Nhưng đến hiện tại, dù ghi nhận tình trạng cắt lỗ song tốc độ giảm của giá bất động sản chưa mạnh như thời điểm hơn 10 năm trước.

Icon Facebook