Tin An Phát Group

Line

  • 5 lý do nên thuê nhà xưởng xây sẵn thay vì tự thuê đất

    5 lý do nên thuê nhà xưởng xây sẵn thay vì tự thuê đất

    Wed 11,2022

    Quá trình tìm kiếm vị trí phù hợp để thuê đất, các thủ tục pháp lý khác nhau tại địa phương, cộng thêm thời gian xây dựng nhà xưởng có thể tác động đáng kể đến thời gian đi vào sản xuất của các doanh nghiệp. Diễn biến chính trị phức tạp và kéo dài có thể khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc việc di dời nhà máy đến các quốc gia tiềm năng khác trong đó có Việt Nam.

Icon Facebook