Tin tức

Line

  • Nghị định 65 sẽ khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp tiếp cận kênh trái phiếu

    Nghị định 65 sẽ khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp tiếp cận kênh trái phiếu

    Thu 09,2022

    Nghị định 65 sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ đã chính thức được ban hành. Câu hỏi đặt ra là với những quy định chặt chẽ, liệu Nghị định 65 có giúp phát triển thị trường TPDN một cách bền vững, trở thành kênh hút vốn trung và dài hạn tốt và thay thế dần cho kênh tín dụng ngân hàng hay không?

Icon Facebook