Tin tức

Line

  • Bất chấp dịch Covid-19, xu hướng tìm kiếm nhà ở diện tích vừa và nhỏ tăng cao

    Bất chấp dịch Covid-19, xu hướng tìm kiếm nhà ở diện tích vừa và nhỏ tăng cao

    Mon 11,2020

    Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bỏ qua tất cả các thiệt hại về kinh tế đó, xu hướng tìm kiếm nhà ở diện tích vừa và nhỏ không ngừng tăng cao. Điều này cho thấy nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều do dịch.

Icon Facebook