Tin tức

Line

  • Chỉ đạo mới nhất về việc chuyển mục đích đất dân cư xây mới tại Tp.HCM

    Chỉ đạo mới nhất về việc chuyển mục đích đất dân cư xây mới tại Tp.HCM

    Mon 05,2024

    Mới đây, Văn phòng UBND Tp.HCM có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tại khu vực quy hoạch nhóm nhà ở trong các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Icon Facebook